Financování

REZERVAČNÍ POPLATEK (kauce)

Rezervační poplatek ve výši 50.000,- Kč vč. DPH je splatný do 5 dnů od uzavření rezervační smlouvy.

V případě uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní, je tento uhrazený rezervační poplatek započítán do 1. zálohy.

Nabízíme individuální přístup dle finančních možností konkrétního klienta.

30 % z kupní ceny do 15 dnů po podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní (do této částky se započítává již uhrazený rezervační poplatek)

1. záloha

30 %

 
 
2. záloha

30 %

30 % z kupní ceny po vymezení bytových a nebytových jednotek a jejich zapsání do katastru nemovitostí

30 % z kupní ceny po vydání kolaudačního souhlasu

3.záloha

30 %

 
 
Doplatek

 

Doplatek do celkové výše kupní ceny do 5 dnů po podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

zůstaňte v kontaktu

Zadejte svůj e-mail, o novinkách Vás budeme informovat.

made with by esmedia